Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

LuizenscreeningHoofdluis is een regelmatig terugkerend gegeven bij kinderen en dus ook bij ons op school. De bestrijding van hoofdluis is nogal een langdurige zaak; preventie van hoofdluis is niet eenvoudig. Om die reden zoeken we steeds naar wegen om de preventie en bestrijding van hoofdluis te optimaliseren. Een van de belangrijkste insteken bij ons hoofdluisprotocol is dat wij als school met schoolinterne hoofdluis screeners werken. Deze insteek blijkt succesvol te zijn bij de preventie van hoofdluis.
De verpleegkundige van de Jeugd Gezondheidsdienst heeft een aantal ouders geïnstrueerd hoe zij als screeners van de hoofdluis te werk dienen te gaan.

Na een schoolvakantie die 1 week of langer heeft geduurd, worden alle kinderen binnen een aantal dagen aansluitend aan de vakantieperiode door het hoofdluis screeningsteam gecontroleerd. Belangrijk is dat u op de eerste schooldag na een vakantie, vooraf thuis uw kind al heeft nagekeken, en dan met een gemakkelijk toegankelijk kapsel naar school laat gaan.


De ‘luizenscreeners’ controleren de kinderen op school.
Luizenscreeners geven geen informatie over kinderen door aan derden.
In een contract hebben ze voor deze geheimhouding getekend. Bij constatering van hoofdluis wordt deze informatie aan de directie en leerkracht van de groep doorgegeven. Alle kinderen uit de betreffende groep krijgen vervolgens een brief voor de ouders mee naar huis.

Voor meer informatie over luizen en de bestrijding klik hier.