Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Minimaregelingen

Informatie Minimaregelingen

 

De gemeente wil graag dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Echter niet iedereen heeft de financiële middelen om deel te nemen aan bijvoorbeeld een sportclub, muzieklessen, zwemlessen of activiteiten zoals een keertje naar de bioscoop. Verschillende organisatie zorgen samen met de gemeente ervoor dat ook inwoners met een laag inkomen wel mee kunnen doen.  Lees meer over de mogelijkheden in onderstaand overzicht.

 

Geld-Terug-Regeling

 

Wat is het?

De Geld–Terug-Regeling is voor inwoners van de gemeente Venlo met een laag inkomen (vanaf 1-1-2017 is dat 120% van de voor u geldende bijstandsnorm). Per gezinslid is er een budget van € 100,00. Dit budget is voor u, voor uw partner en voor uw kinderen jonger dan 18 jaar. Inwonende kinderen boven 18 jaar moeten zelf een aanvraag indienen. Het bedrag is bedoeld voor bijvoorbeeld een bezoek aan de bioscoop of attractiepark, een zwemabonnement of een lidmaatschap bibliotheek.

Voor volwassenen kan dit ook gebruikt worden voor contributies voor sport- of culturele verenigingen. Per gezin kan ook door een persoon internetkosten gedeclareerd worden.

 

Hoe vraagt u een bijdrage vanuit de Geld-Terug-regeling aan?

U kunt een aanvraagformulier downloaden van de website van de gemeente Venlo  of ophalen bij het Werkplein. Een gezin hoeft maar één formulier in te vullen.

U levert de aanvraag volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van bewijsstukken in vóór 31 december bij de afdeling Samen Leven en Werken, balie Werkplein Venlo (persoonlijk of per post).

 

Meer informatie:

·         Telefoonnummer: 14077 en vraag naar Lennie Maessen

·         Emailadres: l.maessen@venlo.nl

·         Website: https://www.venlo.nl/geld-terug-regeling

·         Adres: Prinsessesingel 10, Venlo

 

Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

 

Wat is het?

De gemeente heeft met VGZ een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten, waaraan elke inwoner van de gemeente Venlo met een inkomen tot 130% van de voor de burger geldende bijstandsnorm, kan deelnemen. U krijgt dan een korting op de verzekering.

 

Vanaf 1 januari 2017 heeft u de keuze uit drie pakketten bij VGZ:

·         “Compact”    voor mensen met niet erg veel zorgkosten

·         “Compleet”   voor mensen met veel zorgkosten

·         “Compleet met dekking van het eigen risico”  voor mensen die jaarlijks hun eigen risico geheel opmaken

U kunt zelf deze verzekering afsluiten of wijzigen bij VGZ.

 

Meer informatie:

·         Telefoonnummer: 0900 - 77 99 771 (€ 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

·         Website: https://gezondverzekerd.nl/mijngemeente/397 

 

 

KINDPAKKET  Regelingen alleen voor kinderen tot 18 jaar

 

Jeugdsportfonds

 

Wat is het?

Het Jeugdsportfonds Venlo is er voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Het fonds betaalt de contributie en eventueel (een deel van) de sportkleding. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij hun kind aanmoedigen om bij een sportclub te gaan en daar ook actief aan laten meedoen. Er wordt geen geld aan ouders uitbetaald.

 

Hoe vraagt u een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aan?

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. U kunt contact opnemen met een tussenpersoon. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, contactpersoon van de gemeente, huisarts of een maatschappelijk werker.  Als u geen contact heeft met gemeente of maatschappelijk werk vraag dan aan de leerkracht op school wie de tussenpersoon van de school is. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met de coördinator van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Venlo via venlo@jeugdsportfonds.nl

Een bijdrage (max € 225,- per jaar) uit het Jeugdsportfonds moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Bij toekenning wordt de contributie rechtstreeks naar de sportvereniging overgemaakt en voor de evt. kleding/attributen wordt een tegoedbon door de intermediair aan de ouders uitgereikt. U kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen.

 

Meer informatie:

·         Telefoonnummer: 06-54787379.

·         Emailadres: venlo@jeugdsportfonds.nl

·         Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

 

Jeugdcultuurfonds

 

Wat is het?

Het Jeugdcultuurfonds Venlo is er voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar, zodat zij mee kunnen doen aan bijvoorbeeld een toneelclub, dansschool, scouting of muziekschool. Het Jeugdcultuurfonds Venlo helpt ouders die dit niet kunnen betalen, een handje.

 

Hoe vraagt u een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds aan?

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. U kunt contact opnemen met een tussenpersoon. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, contactpersoon van de gemeente, huisarts of een maatschappelijk werker. Als u geen contact heeft met gemeente of maatschappelijk werk vraag dan aan de leerkracht op school wie de tussenpersoon van de school is. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met de coördinator van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Venlo via venlo@jeugdsportfonds.nl

Een bijdrage (max € 450,- per jaar) uit het Jeugdcultuurfonds moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Bij toekenning wordt de contributie rechtstreeks naar de vereniging overgemaakt en voor de evt. kleding/attributen wordt een tegoedbon door de intermediair aan de ouders uitgereikt. U kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen.

 

Meer informatie:

·         Telefoonnummer: 06-54787379.

·         Emailadres: venlo@jeugdcultuurfonds.nl,

·         Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

 

Stichting Leergeld

 

Wat is het?

Stichting Leergeld Venlo wil dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan verplichte binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het motto van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Stichting Leergeld ondersteunt bij het meedoen aan verplichte schoolreizen en het schoolverlaterskamp in groep 8 van de basisschool. Ook ondersteunt de stichting bij het aanschaffen van een fiets, een computer (eigen bijdrage verplicht) en bij het nemen van zwemlessen.

 

Hoe vraagt u een bijdrage uit Stichting Leergeld aan?

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een ouder of verzorger, door het invullen van uw gegevens op de website http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld-aanvragen of door een brief te sturen naar: Stichting Leergeld Venlo, Postbus 1910, 5900 BX Venlo. Leergeld betaalt alleen uit aan leverancier of school en niet aan de ouder.

 

Meer informatie:

·         Telefoonnummer: 06-21445150 (alléén op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur)

·         Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

 

Vergoeding identiteitsbewijs

             

Wat is het?

Om zorg te kunnen ontvangen heeft u een identiteitsbewijs nodig. Dit kan een verblijfsvergunning zijn of een ID-kaart. Het document is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar die wonen in Venlo. Alleen de kosten van het document worden vergoed. Pasfoto’s en eventuele reiskosten dienen door u zelf te worden betaald.

Het document wordt maximaal één keer per 5 jaar vergoed.

 

Hoe vraagt u een vergoeding voor een identiteitsbewijs aan?

U kunt zelf een aanvraagformulier downloaden van de website van de gemeente Venlo. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Werkplein.

Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de afdeling Samen Leven en Werken, balie Werkplein Venlo. Het recht bestaat na aanschaffing van het document vanaf 11 oktober 2016. Documenten van vóór deze datum worden niet vergoed.

 

Verlenging verblijfsdocument

Als u de aanvraag heeft ingediend en een bewijs van betaling heeft overlegd bij het Werkplein volgt de betaling. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk een aanvraag indienen. Wanneer u recht heeft op een vergoeding betaalt de gemeente de kosten aan u uit.

Aanschaf Identiteitskaart

Als de aanvraag is ingediend en u heeft er recht op, dan wordt er een tegoedbon naar u gestuurd. U kunt dan een afspraak maken bij het Stadskantoor voor het aanschaffen van de kaart. Door het inleveren van de tegoedbon bestaat er recht op een gratis identiteitskaart. Heeft u al een identiteitskaart aangeschaft en komt u er pas later achter dat u een tegoedbon had kunnen aanvragen, dan kunt u alsnog een vergoeding aanvragen.

 

Meer informatie:

·         Telefoonnummer: 14 077 en vraag naar de medewerker Geld-Terug-Regeling

·         Emailadres: l.maessen@venlo.nl

·         Website: https://www.venlo.nl/geld-terug-regeling

·         Adres: Prinsessesingel 10, Venlo