Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Nieuwe Aanmelding

Uw kind wordt over een tijdje vier jaar en gaat dan naar school!

U bent verhuisd en bent voor uw kind(eren) op zoek naar een nieuwe school!

 

Op deze webpagina staat hiervoor de benodigde informatie.

Door de geldende Coronaprotocollen is het helaas niet mogelijk om ouders in de school toe te laten. Hierdoor vervalt de jaarlijkse informatieavond voor ouders van nieuw aan te melden leerlingen. Om u toch zo goed mogelijk te informeren, zetten we hier een aantal belangrijke documenten voor u klaar.

  • Informatie voor ouders van nieuw aan te melden kinderen, treft U hier. 
  • Een informatieve sfeerimpressie van ons kleuteronderwijs, treft u hier. 
  • Een welkomstboekje in kindtaal om samen met uw kind te lezen, treft u hier. 

Omdat wij er vanuit gaan dat wij ook op de geplande aanmeldingsdag (18 januari) nog geen ouders in de school mogen toelaten, kunt u hieronder het vooraanmeldingsformulier downloaden.

  • Download hier  ons vooraanmeldingsformulier.

Belangrijk bij het invullen van het vooraanmeldingsformulier:

  1. Het is noodzakelijk dat beide ouders/verzorgers ondertekenen. Wanneer slechts één van beide ouders/verzorgers het wettelijke gezag heeft, dient een kopie van de gerechtelijke beslissing toegevoegd te worden.
  2. School is verplicht het BurgerServiceNummer (BSN) van het kind te controleren. Wij vragen u daarom om een kopie/foto van een id-kaart of ander wettelijk document mee te sturen waarmee wij het BurgerServiceNummer kunnen controleren. 
  3. Zorg ervoor dat u het ingevulde en ondertekende vooraanmeldingsformulier incl. bijlage(n) uiterlijk 21 januari 2022 retourneert.

U kunt het vooraanmeldingsformulier incl. bijlage(n) op twee manieren retourneren:

  • per post naar het schooladres: Pr. Frederikstraat 67A, 5951 BR Belfeld
  • per mail naar het volgende adres: info@kommijn.kerobei.nl