Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Gezonde School

Het lijkt een vanzelfsprekendheid om kinderen die in de groei zijn, een goed ontbijt te geven en ze dagelijks verse groente of fruit te laten eten. Kinderen die dit krijgen, groeien gezonder op. Ook is de kans groter op een succesvol verloop van de schoolloopbaan. Concentratie en prestaties zullen in de regel groter zijn. 

Toch wijst de praktijk uit dat dit niet altijd gebeurt. Een aantal kinderen slaat wel eens een ontbijt over, soms wordt er zelfs helemaal nooit ontbeten. Ook groente en fruit worden niet altijd voldoende gegeten.

Het Europese parlement heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen, hier iets tegen te doen. Scholen werden in de gelegenheid gesteld om gratis groente en fruit te bestellen voor de kinderen van hun school. Dit hield wel in dat ze een gruitschool zouden worden (gruit is een samenvoeging van wat letters van de woorden groente en fruit). Tussendoortjes zoals chocolade koeken of drankjes zoals cola of sinas horen hier niet bij.

Inmiddels wordt het fruit en de groente niet meer gesubsidieerd en is het de bedoeling dat ouders hier zelf voor zorgen.
Ook b.s. KOM.MIJN is een gecertificeerde gruitschool. We vragen U dan ook Uw kind iets van groente of fruit mee te geven naar school. Gedurende de morgen zal er dan een moment zijn dat dit kan worden opgegeten. 

Wilt U meer weten over gruiten, klik dan hier.