Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Kinder Ontspannings Werk

Het KOW staat voor Kinder Ontspannings Werk Belfeld. Het is een stichting, die zich al ruim 50 jaar bezighoudt met het organiseren van activiteiten voor met name de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Te denken valt daarbij aan activiteiten zoals een survival, een kinderkermis, een dropping, een brandweermiddag en een weekendkamp. Maar ook de hobbymiddagen, waarbij er gedurende 14 woensdagmiddagen geknutseld wordt met de kinderen worden door het KOW georganiseerd.

Los van deze activiteiten organiseert het KOW voor de gehele gemeenschap het St. Maartensfeest met de bijbehorende troshoop, het St. Nicolaasfeest met de intocht en het carnaval voor de kleinste belhamels, compleet met een prins(es) en een raad van elf. Ook bij een aantal feesten op b.s. Kom.Mijn is het KOW nauw betrokken.

In 2014 bestond het KOW 50 jaar en hebben er gedurende het jaar leuke festiviteiten plaats gevonden. Ook heeft b.s. Kom.Mijn toen van het KOW een mooi speeltoestel geschonken gekregen.
Dit is geplaatst op de speelplaats van de onderbouw waar veel kinderen er dankbaar gebruik van maken.

Klik hier om de website van Kinder Ontspannings Werk te bezoeken.