Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Informatievoorziening gescheiden ouders

Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie en dat betekent iets voor de informatieverstrekking van school naar ouders en vice versa.

Het is immers in het belang van het kind dat de informatieverstrekking en communicatie tussen allen goed verloopt.

School heeft een actieve informatieplicht en geeft beide ouders met ouderlijk gezag dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie. Om ruis te voorkomen gaat dan ook de voorkeur uit naar gezamenlijke oudergesprekken, zodat gewaarborgd is dat de informatieverstrekking voor beide ouders hetzelfde is.

Wanneer dit niet mogelijk is, omdat de relatie tussen ouders vertroebeld is, zal school de mogelijkheid bieden voor het voeren van afzonderlijke gesprekken.

School stelt zich daarbij te allen tijde neutraal op, om geen partij te worden in mogelijke echtscheidingsconflicten.

Voor ouders zonder ouderlijk gezag geldt dat ze in eerste instantie ge├»nformeerd worden door de ouder met het ouderlijk gezag. De school informeert de ouder zonder ouderlijk gezag over cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling, wanneer de ouder hier actief om vraagt. Dit informeren vindt plaats door het aanleveren van relevante informatie, bijvoorbeeld het schoolrapport.