Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die kinderen op onze school hebben. De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

• Het (mede) organiseren van activiteiten.

• Het ondersteunen en aanvullen van leerkrachten bij activiteiten.

• Het informeren over en betrekken van ouders/verzorgers bij activiteiten.

• Elk jaar een begroting samen te stellen; waarvoor en hoeveel budget er voor bepaalde activiteiten beschikbaar is. Opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de leden.

• Adviseren van de medezeggenschapsraad.

 

De ouderraad vergadert één keer per schooljaar (september). Tijdens deze vergadering worden alle activiteiten besproken en de taken verdeeld.

Tevens vergadert het dagelijks bestuur van de ouderraad jaarlijks met het MT (managementteam) en met de MR (medezeggenschapsraad).

 

Deze vergaderingen zijn voor alle ouders vrij toegankelijk. Data worden in de Nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

Ouders die interesse hebben kunnen op deze avond kenbaar maken dat zij toe willen treden tot de ouderraad. Dit kan ook gebeuren gedurende het schooljaar bij een van de bestuursleden.

 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot het dagelijkse bestuur:

 

Voorzitter:                   

Vacant                       

 

Secretaris:                   

Silke Franssen                

 

Penningmeester:          

Ankie Pelzer

 

Lid:                        

Janneke Willems             

                                 

Lid:

Chantal Poeth                     

 

Vertegenwoordiging namens het team:

Steffie Janissen en Chantal Dings

 

U kunt ons bereiken via een eigen e-mailadres. WIlt u ons mailen, klik dan hier !