Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Zorg Advies Team

Wat is een Zorg Advies Team (ZAT)?

ZAT staat voor Zorg Advies Team. Het is een overlegvorm waarin verschillende deskundigen vragen beantwoorden die ouders, leerkrachten/pedagogisch medewerkers  en/of andere deskundigen hebben over de zorg aan kinderen. De taak van het ZAT is om  mee te denken en/of te adviseren over hulp. Het hoeft daarbij zeker niet altijd om een ernstig probleem te gaan, maar wel een probleem waarbij het nuttig is er samen met deskundigen van verschillende werkgebieden naar te kijken. Het team geeft niet zelf hulp, maar adviseert en houdt in de gaten of de geadviseerde aanpak ook het gewenste effect heeft.
In het ZAT werken verschillende organisaties samen:

  •  basisschool KOM.MIJN.
  •  PSZ KOM.MIJN
  •  Kindercentrum  KOM.MIJN
  •  consultatiebureau, Veiligheid regio Noord-Limburg
  •  schoolarts, Veiligheid regio Noord-Limburg
  • gezinscoach vanuit gemeente Venlo


Het ZAT is er voor het kind,  het Kindercentrum, de Peuterspeelzaal en de school

Voor alle kinderen geldt dat het belangrijk is om een zo goed mogelijke ontwikkeling door te maken. Ouders doen daar zelf natuurlijk alles aan en de school speelt daar ook een belangrijke rol in. Omdat veel ouders maar ook  deskundigen soms met vragen geconfronteerd worden over opvoeden en opgroeien waar zij zelf geen antwoord op weten, is het belangrijk dat er informatie en advies beschikbaar is. Het  ZAT is er om de leerkracht/pedagogisch medewerker en ook de ouder te ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen.

Wat wordt er besproken?

In het ZAT wordt alleen die informatie gedeeld die belangrijk is voor het wegnemen van de zorgen die er over een kind zijn. Iedere deelnemer aan het overleg moet zich daarbij houden aan de privacy wetgeving en de afspraken die gemaakt zijn rondom het ZAT-overleg. De organisaties die samenwerken in het ZAT gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Deze afspraken zijn op verzoek in te zien bij de coördinator van het ZAT.

Wanneer komt het ZAT bij elkaar?

Het ZAT van KOM.MIJN  komt  4 a 5 keer per schooljaar bij elkaar.