Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Klachtenregeling

Klachtenregeling 

Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een “Klachtenregeling”. Informatie daarover treft u aan op de website van Kerobei (klik hier voor een directe link)  Voor informatie over de klokkenluidersregeling kunt u hier informatie vinden.

 

Landelijke Klachtencommissie 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel. (070) 3568114. 

 

Schoolcontactpersonen 

Wanneer er iets is dat u niet bevalt of waar u zich aan stoort, kunt u allereerst naar de betreffende persoon toe gaan om dit te bespreken. Wanneer u dit lastig vindt of wanneer u zich onvoldoende gehoord voelt kunt u contact opnemen met iemand van het managementteam of een van de, hieronder genoemde, schoolcontactpersonen. Deze laatsten horen uw verhaal aan en kijken samen met u, hoe u verder kunt. 

Onze contactpersonen op KOM.MIJN: 

Twan Wilbers 

Margo Ruhl