Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Klachtenregeling

Regels en richtlijnen

Kerobei heeft protocollen en regelingen die voor iedere school hetzelfde zijn en waar nodig ook opgenomen zijn in de schoolgidsen en websites van onze scholen. Dit zijn onder andere de klachtenprocedure en de regels rondom privacy en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vertrouwenspersonen

Op iedere school van Kerobei is er een interne vertrouwenspersoon aanwezig voor vertrouwelijke kwesties en klachten. De interne vertrouwenspersoon behandelt zelf geen klachten, maar bewaakt wel de voortgang van de klachtafhandeling. Op de website van de scholen en in de schoolgids kun je vinden wie de interne vertrouwenspersoon van jouw school is.  

Voor degene die liever niet direct een klacht aan de school wil voorleggen of omdat zij zich onvoldoende gehoord voelen, heeft Kerobei externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet in dienst van Kerobei en zijn daarmee onafhankelijk. 

Voor ouders en leerlingen:   Mevrouw Marjan Klaassen
    Mevrouw Loes Kempen
    GGD Limburg-Noord
    T: 088-1191291
     
Voor ouders, leerlingen,     
medewerkers en overige betrokkenen:   Mevrouw Jeske de Fretes
    T: 06-29661263
    T: 06-21293342

 

Klachtenprocedure

Kerobei heeft een klachtenregeling die bestemd is voor ouders en medewerkers. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige klachtbehandeling. Elke klacht wordt dan ook neutraal en deskundig beoordeeld door een interne of externe vertrouwenspersoon. Het bestuur is tevens aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Deze commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bestuur.

 

Schoolcontactpersonen 

Wanneer er iets is dat u niet bevalt of waar u zich aan stoort, kunt u allereerst naar de betreffende persoon toe gaan om dit te bespreken. Wanneer u dit lastig vindt of wanneer u zich onvoldoende gehoord voelt kunt u contact opnemen met iemand van het managementteam of hieronder genoemde schoolcontactpersonen. Deze laatste hoort uw verhaal aan en kijkt samen met u, hoe u verder kunt. 

Onze contactpersonen op KOM.MIJN: 

Xandra Buskens

Rogier Coort